วัดดอยเทพนิมิต

วัดดอยเทพนิมิต ได้ใ้ช้อินเทอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกเหนือจาก การจัดค่ายอบรมปฏิบัติธรรมในช่วงวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และการเผยแผ่ธรรมะผ่าน “สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย” ทางคลื่นความถี่ FM 89.5 MHz และ FM 87.75 MHz และ FM 98.20 MHz (ซึ่งเขตพื้นที่รับฟังได้ คืออำเภอแม่สาย ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า อำเภอเชียงแสน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิงบางส่วน และอำเภอพาน)  ซึ่งหากพุทธศาสนิกชนท่านใด กลุ่มใด ต้องการสนับสนุนการสอนธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ ต้องการร่วมเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ  หรือ ต้องการซีดีที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ  ก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร 088-2518634 สำหรับเว็บไซต์นี้จะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระสงฆ์สาวกต่างๆ มาเผยแผ่ให้ท่าน ทั้งรูปแบบตัวอักษร และเสียงเทศน์ต่าง ๆ  ตามสมควร  รวมทั้งข่าวสาร กิจกรรมของวัดในวาระโอกาสต่าง ๆ  ต่อไป

ถ่ายทอดสดจากห้องส่ง

ออกอากาศทุกวัน เวลา 03:30 - 23:00 น.

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

Thailand 5028
Germany 897
United States 297
Nepal 152
India 60
China 45
Netherlands 26
Russia 26
Japan 25
Australia 22
United Kingdom 18
South Korea 17
Malaysia 15
Sweden 14
France 11
Norway 11
Hong Kong 10
Brazil 9
Canada 8
Taiwan 6
Italy 5
Ukraine 5
Austria 4
Switzerland 4
Finland 4
Poland 4
Portugal 4
Spain 4
Laos 3
Egypt 3
Singapore 3
Mexico 3
United Arab Emirates 2
Lebanon 2
Algeria 2
Argentina 2
Colombia 2
Indonesia 2
Ireland 2
Kuwait 2
New Zealand 2
Myanmar (Burma) 1
Belgium 1
Bulgaria 1
Czech Republic 1
Denmark 1
Georgia 1
Israel 1
Kenya 1
Luxembourg 1
Pakistan 1
Peru 1
Philippines 1
Qatar 1
Saudi Arabia 1
South Africa 1
Tunisia 1
Turkey 1
Vietnam 1
Chile 1
Total Visits: 6780
Powered By PepLamb.com