ท่านเจ้าอาวาส

พระอาจารย์สำเริง ธมฺมธีโร

ท่านเจ้าอาวาส

ท่านเจ้าอาวาส

ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

อุปสมบท  วันที่  12   กรกฎาคม  2524   อายุ     23   ปี

  วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.   2526    ได้เดินทางขึ้นภาคเหนือ  จำพรรษาอยู่วัดถ้ำผาจม  ตำบลแม่สาย  อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย  2  พรรษา

พ.ศ.   2528    ได้เริ่มออกธุดงค์จำพรรษาอยู่ตามป่าช้าของหมู่บ้านที่ธุดงค์ผ่านไป

พ.ศ.   2530    ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับ   หลวงปู่ฉลวย   สุธมฺโม   วัดป่าวไลย  อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.   2531    ไปศึกษาธรรมะ  และจำพรรษาวัดสังฆทาน

พ.ศ.   2532    กลับออกธุดงค์ต่อ  จำพรรษา ณ ป่าช้าบ้านป่าเหียง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2533    จำพรรษา ณ ป่าช้าห้วยป่าแดง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2534    จำพรรษา ณ ป่าช้าบ้านไผ่ล้อม  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2535    จำพรรษา  ณ สำนักบำเพ็ญตนบ้านป่าเหียง อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2536    จำพรรษา  ณ  สุสานบ้านเวียงทอง  ตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

พ.ศ.   2537- 2538 กลับไปจำพรรษา  ณ  ป่าช้าเก่าห้วยป่าแดง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.   2539   จำพรรษา  ณ เมืองตรีสุรี่  ประเทศเนปาล

พ.ศ.   2540  กลับไปจำพรรษา  ณ สุสานบ้านเวียงทอง  ตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

พ.ศ.   2541 – 2542  กลับไปจำพรรษา  ณ วัดสังฆาราม  เมืองกัตมันฑุ  ประเศเนปาล

พ.ศ.   2543 – 2544    จำพรรษาสุสานบ้านเวียงทอง   อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

พ.ศ.   2545 – จนถึงปัจจุบัน  จำพรรษา  ณ วัดดอยเทพนิมิต  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ชีวิตการบวชที่ผ่านมาอยู่จำพรรษา ป่าช้า  เป็นส่วนมาก

 

ถ่ายทอดสดจากห้องส่ง

ออกอากาศทุกวัน เวลา 03:30 - 23:00 น.

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

Thailand 5028
Germany 897
United States 297
Nepal 152
India 60
China 45
Netherlands 26
Russia 26
Japan 25
Australia 22
United Kingdom 18
South Korea 17
Malaysia 15
Sweden 14
France 11
Norway 11
Hong Kong 10
Brazil 9
Canada 8
Taiwan 6
Italy 5
Ukraine 5
Austria 4
Switzerland 4
Finland 4
Poland 4
Portugal 4
Spain 4
Laos 3
Egypt 3
Singapore 3
Mexico 3
United Arab Emirates 2
Lebanon 2
Algeria 2
Argentina 2
Colombia 2
Indonesia 2
Ireland 2
Kuwait 2
New Zealand 2
Myanmar (Burma) 1
Belgium 1
Bulgaria 1
Czech Republic 1
Denmark 1
Georgia 1
Israel 1
Kenya 1
Luxembourg 1
Pakistan 1
Peru 1
Philippines 1
Qatar 1
Saudi Arabia 1
South Africa 1
Tunisia 1
Turkey 1
Vietnam 1
Chile 1
Total Visits: 6780
Powered By PepLamb.com