โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ ๕ ในแดนพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ด้วยการเดินเท้า จำนวน ๕๕ วัน โครงการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าที่สนใจในการปฏิบัติบูชาเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

( ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ดำเนินงาน )

รายละเอียดทั้งหมดอ่านเพิ่มเติมได้บนรูปแผ่นพับ

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

ถ่ายทอดสดจากห้องส่ง

ออกอากาศทุกวัน เวลา 03:30 - 23:00 น.

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

Thailand 5028
Germany 897
United States 297
Nepal 152
India 60
China 45
Netherlands 26
Russia 26
Japan 25
Australia 22
United Kingdom 18
South Korea 17
Malaysia 15
Sweden 14
France 11
Norway 11
Hong Kong 10
Brazil 9
Canada 8
Taiwan 6
Italy 5
Ukraine 5
Austria 4
Switzerland 4
Finland 4
Poland 4
Portugal 4
Spain 4
Laos 3
Egypt 3
Singapore 3
Mexico 3
United Arab Emirates 2
Lebanon 2
Algeria 2
Argentina 2
Colombia 2
Indonesia 2
Ireland 2
Kuwait 2
New Zealand 2
Myanmar (Burma) 1
Belgium 1
Bulgaria 1
Czech Republic 1
Denmark 1
Georgia 1
Israel 1
Kenya 1
Luxembourg 1
Pakistan 1
Peru 1
Philippines 1
Qatar 1
Saudi Arabia 1
South Africa 1
Tunisia 1
Turkey 1
Vietnam 1
Chile 1
Total Visits: 6780
Powered By PepLamb.com