Posts in category ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธ...

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) 

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีท...

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา 25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ ๕ ในแดนพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ด้วยการเดินเท้า จำนวน ๕๕ วัน โครงการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

[ วีดีโอ ] โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพ...

YouTube Video Project 4

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ปีที่ ๔   ๒๕๕๙ ชมวีดีโอ ขออนุโมทนาบุญ: โยมอาท โยมโอ ผู้ตัดต่อ โยมตู้ โยมเบิท โยมหลุย ผู้ประสานงาน    

[ วีดีโอ ] ร่วมธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบ...

ร่วมธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

ข่าวดี !!! สำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศ ร่วมธุดงค์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล (ประเทศอินเดีย-เนปาล) ฟรี !! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอาสาทั้งชายหญิง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างพลังแห่งสังฆะรตนะ และธัมมะบารมี ให้กับตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีท...

จาริกธรรมปีที่4

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา 27 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 เชิญเข้าร่วมโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล ด้วยการเดินเท้า โครงการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีท...

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๓

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๓ 8  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  31  มีนาคม  2558 ติดตามและเชิญชมภาพกิจกรรม “โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ 3″ ได้ที่:  www.facebook.com/watdoitepnimit

ข่าวประชาสัมพันธ์: จาริกบุญ ณ แดนพุทธ...

จาริกบุญ อินเดีย สี่สังเวชนียสถาน อินดิโก พักวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดั่งพุทธวจนะ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้นำทางไว้ ก่อนดับขันธปรินิพพานต่อพระอานนท์ ณ สาลวโนทยาน ว่า กรุงกุสินารา ว่า “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศัทธา ด้วยระลึกว่า •พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ •พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑ •พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ •พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ ดูก่อนอานนท์ “ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายมลายไป จัดเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ” ครั้งหนึ่งของชีวิตชาวพุทธหากมีโอกาสได้เดินทางไปจาริก แสวงบุญ เพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา ณ ดินแดนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า ดินแดนแห่งพุทธภูมิ   รายละเอียดทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่: ไฟล์ Word: ไฟล์ PDF:

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ปี ๒...

Kratin

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๗ ทอด ณ วัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อหาทุนทรัพย์สมทบสร้างฐานองค์พระศรีอริยเมตไตรย และสถานที่ปฏิบัติธรรม  

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมสร้างบารมี

Nepal2

ขอเชิญผู้มีจิตอาสา ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ร่วมสร้างบารมี ในการร่วมพัฒนาและสร้างกุฏิสงฆ์ ตลอดจนเสนาสนะต่าง ๆ ณ วัด PUGATA BHOOMI JETWAN VIHAR ณ ประเทศเนปาล สนใจติดต่อได้ที่ หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร โทร. ๐๘๑-๕๙๕-๕๙๕๑

ถ่ายทอดสดจากห้องส่ง

ออกอากาศทุกวัน เวลา 03:30 - 23:00 น.

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

Thailand 5028
Germany 897
United States 297
Nepal 152
India 60
China 45
Netherlands 26
Russia 26
Japan 25
Australia 22
United Kingdom 18
South Korea 17
Malaysia 15
Sweden 14
France 11
Norway 11
Hong Kong 10
Brazil 9
Canada 8
Taiwan 6
Italy 5
Ukraine 5
Austria 4
Switzerland 4
Finland 4
Poland 4
Portugal 4
Spain 4
Laos 3
Egypt 3
Singapore 3
Mexico 3
United Arab Emirates 2
Lebanon 2
Algeria 2
Argentina 2
Colombia 2
Indonesia 2
Ireland 2
Kuwait 2
New Zealand 2
Myanmar (Burma) 1
Belgium 1
Bulgaria 1
Czech Republic 1
Denmark 1
Georgia 1
Israel 1
Kenya 1
Luxembourg 1
Pakistan 1
Peru 1
Philippines 1
Qatar 1
Saudi Arabia 1
South Africa 1
Tunisia 1
Turkey 1
Vietnam 1
Chile 1
Total Visits: 6780
Powered By PepLamb.com